AS-Serie 10-12L

AS-Serie 10-12L

De nieuwe eninnovatieveASserie maakt sinds 2013 integraal deel uitvan ons assortiment. Samenmet de grootstegrondstoffen producenten isvoordeze serieeen speciaal krachtige HDPEontwikkeld. Hetgebruik van dit materiaalwaarborgtoptimale waardenen draagt bij aan een betere chemischebestendigheid in combinatie met een gereduceerd gewicht. Deze nieuwe verpakking levert een significantebijdrage aan het milieu en een kostenbesparing voorde klant. Speciaal voor de AdBlue® markt, is er nu ook een product verkrijgbaar met een geïntegreerde flexibele tuit in de zijkant van de wand. Tijdens de ontwerpfase ging de aandacht uit naar het stapel vermogen en de dosering in combinatie met een snelle uitschenkbaarheid om een optimaal product aan de consument te bieden. Net als elke andereverpakking uit ons uitgebreideassortiment voldoen de producten aan devolgende hogekwaliteitseisen van AST: Uitstekende uitschenkbaarheid samen metgoedkeuringvoor gebruik vanvoedsel, kindveilig en geschikt voor gevaarlijkegoederen(UNgoedkeuring).

Downloads: